HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: uitbreiden bedrijfsgebouw

Omgevingsaanvraag: uitbreiden bedrijfsgebouw

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8479HJ
Publicatiedatum: 09-06-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:

Oldetrijne

02-6      Pieter Stuyvesantweg 66 BEDR, 8479 HJ, uitbreiden bedrijfsgebouw

Voor informatie over de plannen kunt u in het Publiekscentrum terecht.