HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: uitbreiden ligboxenstal

Omgevingsaanvraag: uitbreiden ligboxenstal

Dit item is verlopen op 02-06-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8484KJ
Publicatiedatum: 21-04-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:

Langelille

07-4      Langelilleweg 117, 8484, KJ, uitbreiden ligboxenstal met melkrobotruimte

Voor informatie over de plannen kunt u in het Publiekscentrum terecht.