HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: uitbreiden woning

Omgevingsaanvraag: uitbreiden woning

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8476ES
Publicatiedatum: 09-06-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:

Ter Idzard

01-6      Vriesburgerweg 3, 8476 ES, uitbreiden woning

Voor informatie over de plannen kunt u in het Publiekscentrum terecht.