HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: verbouwen en verbeteren woning

Omgevingsaanvraag: verbouwen en verbeteren woning

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8474CT
Publicatiedatum: 09-06-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:

Oldeholtpade

28-5      Wilfred Berrystraat 10, 8474 CT, verbouwen en verbeteren woning

Voor informatie over de plannen kunt u in het Publiekscentrum terecht.