HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: verbouwen woning

Omgevingsaanvraag: verbouwen woning

Dit item is verlopen op 22-10-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8471KB
Publicatiedatum: 10-09-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:

Wolvega

04-9      Lycklamaweg 144, 8471 KB, verbouwen woning