HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: verbouwen woning

Omgevingsaanvraag: verbouwen woning

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8498ER
Publicatiedatum: 12-05-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend.

Blesdijke

30-4      Nijksweg 7, 8398 ER, verbouwen woning