HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: verbouwen woonhuis

Omgevingsaanvraag: verbouwen woonhuis

Dit item is verlopen op 04-08-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8388NE
Publicatiedatum: 30-06-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:

Oosterstreek

19-6      Oosterstreek 60, 8388 NE, verbouwen woonhuis

Voor informatie over de plannen kunt u in het Publiekscentrum terecht