HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: vergroten woning

Omgevingsaanvraag: vergroten woning

Dit item is verlopen op 31-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8474AG
Publicatiedatum: 26-11-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:

Oldeholtpade

14-11    Voorkamp 10, 8474 AG, vergroten woning