HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: verkoop agrarische streekproducten

Omgevingsaanvraag: verkoop agrarische streekproducten

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8485JG
Publicatiedatum: 03-03-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:

Munnekeburen

19-2      Grindweg 128A, 8485 JG, verkoop agrarische streekproducten (strijdig gebruik regels RO)

Voor informatie over de plannen kunt u in het Publiekscentrum terecht.