HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: vervangen bestaande schuur

Omgevingsaanvraag: vervangen bestaande schuur

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8392MR
Publicatiedatum: 07-07-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Boijl

26-6      Doldersumsestraat 2, 8392 MR, vervangen bestaande schuur