HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: vervangen dakconstructie

Omgevingsaanvraag: vervangen dakconstructie

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8476ES
Publicatiedatum: 10-03-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:

Ter Idzard

29-2     Vriesburgerweg 10, 8476 ES, vervangen dakconstructie

Voor informatie over de plannen kunt u in het Publiekscentrum terecht.