HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: vervangen dakpannen

Omgevingsaanvraag: vervangen dakpannen

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8398GS
Publicatiedatum: 16-06-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:

Blesdijke

04-6      Markeweg 154. 8398 GS, vervangen dakpannen 

Voor informatie over de plannen kunt u in het Publiekscentrum terecht