HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: wijzigen bestemming pand

Omgevingsaanvraag: wijzigen bestemming pand

Dit item is verlopen op 12-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8391AN
Publicatiedatum: 01-10-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:

Noordwolde

22-9      Hoofdstraat West 4, 8391 AN, wijzigen bestemming pand

Voor informatie over de plannen kunt u in het Publiekscentrum terecht.