HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: wijzigen gebruik

Omgevingsaanvraag: wijzigen gebruik

Dit item is verlopen op 11-08-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8482KS
Publicatiedatum: 07-07-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Spanga

01-7      Lindedijk 11, 8482 KS, wijzigen gebruik