HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaavnraag: aanbouwen keuken en schuur

Omgevingsaavnraag: aanbouwen keuken en schuur

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8392NN
Publicatiedatum: 21-07-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:

Boijl

12-7     Veurmansweg 4, 8392 NN, aanbouwen keuken en schuur

Voor informatie over de plannen kunt u in het Publiekscentrum terecht.