HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Onherroepelijk bestemmingsplan "Stadsburen 21 - Nijeholtwode"

Onherroepelijk bestemmingsplan "Stadsburen 21 - Nijeholtwode"

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Nijeholtwolde
Publicatiedatum: 21-04-2020
Soort bekendmaking: Gemeentenieuws en informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Weststellingwerf maken bekend dat het bestemmingsplan ‘stadburen 21 – Nijeholtwolde’ onherroepelijk is geworden. Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan is geen beroep ingediend bij de Raad van State.

Dit bestemmingsplan regelt de sloop van oude agrarische panden en in ruil hiervoor wordt een nieuwe woning gerealiseerd. De nieuw te bouwen woning met bijgebouw  wordt op een nieuw woonperceel gerealiseerd. Het plangebied is gelegen aan de Stadburen 21 in het buitengebied van het dorp Nijeholtwolde. De locatie is kadastraal bekend als gemeente Wolvega, sectie J, nummers 428,429,789,790 en 821.

Het bestemmingsplan is raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0098.BPStadburen21-VA01.