HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Ontwerp-beschikking drank- en horecawet

Ontwerp-beschikking drank- en horecawet

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8398GK
Publicatiedatum: 16-06-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Blesdijke

08-6      Markeweg 23, 8398 GK