HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Ontwerp beschikking: nieuwbouw loods

Ontwerp beschikking: nieuwbouw loods

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8475EK
Publicatiedatum: 28-04-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Nijeholtpade

22-4     Vriesburgerweg 29, 8475 EK, nieuwbouw loods