HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Ontwerp-beschikking: verbreden stal

Ontwerp-beschikking: verbreden stal

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8486GE
Publicatiedatum: 21-04-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Oldelamer

16-4      Kerkeweg 1, 8486 GE, verbreden stal