HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Ontwerp-beschikkingen

Ontwerp-beschikkingen

Dit item is verlopen op 24-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8482KJ
Publicatiedatum: 19-11-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Spanga

13-11    Gracht 93, 8482 KJ, verhogen van dierenaantallen