HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Ontwerpbeschikking drank- en horecawet

Ontwerpbeschikking drank- en horecawet

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8485JE
Publicatiedatum: 28-04-2020
Soort bekendmaking: Drank en horecawet

Munnekeburen

22-4     Grindweg 81C, 8485 JE, ter inzage van 29 april t/m 9 juni 2020