HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Vergadering algemeen bestuur

Vergadering algemeen bestuur

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 09-06-2020
Soort bekendmaking: Raadsagenda

Aankondiging: vergadering algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening ‘Fryslân’


  • Datum: 12 juni 2020
  • Aanvang: 14.00 uur
  • Locatie: digitaal, via teams

Belangstellenden zijn welkom om deze vergadering bij te wonen, zij kunnen zich hiervoor melden bij de secretaris van de GR via geert.luinstra@leeuwarden.nl.

Op de voorlopige agenda staat:

  • Jaarstukken 2019
  • Wijziging begroting 2020.
  • Concept begroting 2021
  • Rol en positie cliëntenraad

De stukken met definitieve agenda liggen vanaf 5 juni 2020 ter inzage op het hoofdkantoor van Caparis NV, Ampèrelaan 2 te Drachten.

De Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening “Fryslân” wordt gevormd door de gemeenten Achtkarspelen, Heerenveen, Leeuwarden, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf. Samen voeren zij de Wet sociale werkvoorziening uit.