HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Verleende vergunnig: gemeentelijke berm, kappen esdoorns

Verleende vergunnig: gemeentelijke berm, kappen esdoorns

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Noordwolde
Publicatiedatum: 28-04-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de vergunning verleend.

Noordwolde

17-4     gemeentelijke berm voor Industriestraat 21, kappen van 2 esdoorns