HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Verleende vergunning: aanpassen gevel

Verleende vergunning: aanpassen gevel

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8474CC
Publicatiedatum: 16-06-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de vergunning verleend.

Oldeholtpade

09-6      Hoofdweg 127, 8474 CC, aanpassen gevel