HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Verleende vergunning: actualiseren inrichting

Verleende vergunning: actualiseren inrichting

Dit item is verlopen op 17-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8474CB93
Publicatiedatum: 06-08-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de vergunning verleend.

Oldeholtpade

31-7      Hoofdweg 93, 8474 CB, actualiseren inrichting