HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Verleende vergunning: beperkte milieutoets

Verleende vergunning: beperkte milieutoets

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8471XM
Publicatiedatum: 03-03-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de vergunning verleend.

Wolvega

21-2      Magnesiumweg 9, 8471 XM, beperkte milieutoets, verwerking ankers en elektromotoren