HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Verleende vergunning: bouw woning (onder voorwaarde)

Verleende vergunning: bouw woning (onder voorwaarde)

Dit item is verlopen op 10-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8396LP
Publicatiedatum: 29-10-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven datum is de vergunning verleend.

Peperga

21-10    Overburen 21, 8396 LP, bouw woning onder voorwaarde van sloop voormalige agrarische bedrijfsbebouwing