HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Verleende vergunning: bouwen schuur

Verleende vergunning: bouwen schuur

Dit item is verlopen op 19-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8474CG
Publicatiedatum: 08-10-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de vergunning verleend.

Oldeholtpade

01-10    Hoofdweg 203, 8474 CG, bouwen schuur