HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Verleende vergunning: bouwen schuur

Verleende vergunning: bouwen schuur

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8474CC
Publicatiedatum: 03-03-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de vergunning verleend.

Oldeholtpade

26-2      Hoofdweg 119, 8474 CC, bouwen schuur