HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Verleende vergunning: brandveilig gebruik kinderopvang

Verleende vergunning: brandveilig gebruik kinderopvang

Dit item is verlopen op 01-09-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8471AM
Publicatiedatum: 28-07-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de vergunning verleend.

Wolvega

22-07   Haulerweg 64, 8471 AM, brandveilig gebruik kinderopvang