HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Verleende vergunning: herbouwen bijgebouw

Verleende vergunning: herbouwen bijgebouw

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8392MR
Publicatiedatum: 07-07-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de vergunning verleend.

Boijl

30-6      Doldersumsestraat 6, 8392 MR, herbouwen bijgebouw