HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Verleende vergunning: herbouwen schuren

Verleende vergunning: herbouwen schuren

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8487GK
Publicatiedatum: 09-06-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de vergunning verleend.

Nijelamer

28-5      Schipslootweg 23, 8487 GK, herbouwen schuren