HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Verleende vergunning: kappen beuken met herplant

Verleende vergunning: kappen beuken met herplant

Dit item is verlopen op 19-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Noordwolde
Publicatiedatum: 08-10-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de vergunning verleend.

Hellingstraat Noordwolde

01-10    kappen beuken met herplant