HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Verleende vergunning: kappen eik

Verleende vergunning: kappen eik

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8391ML
Publicatiedatum: 28-07-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de vergunning verleend.

Noordwolde

21-07   Dwarsvaartweg 4, 8391 ML, kappen eik