HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Verleende vergunning: kappen linde

Verleende vergunning: kappen linde

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8474CG
Publicatiedatum: 17-03-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de vergunning verleend.

Oldeholtpade

10-3      Hoofdweg 223, 8474 CG, kappen linde