HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Verleende vergunning: kapvergunning

Verleende vergunning: kapvergunning

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Oldeholtpade
Publicatiedatum: 03-03-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de vergunning verleend.

Oldeholtpade

25-2      Kadastraal Wolvega E2785, kapvergunning voor bouwrijp maken van een kavel