HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Verleende vergunning: laden en lossen vuurwerk

Verleende vergunning: laden en lossen vuurwerk

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8392NC
Publicatiedatum: 23-06-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de vergunning verleend.

Boijl

16-6      Boijlerweg 57, 8392 NC, laden en lossen vuurwerk (1 november 2020 t/m 31 januari 2021)