HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Verleende vergunning: milieu vergunning

Verleende vergunning: milieu vergunning

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8485KN
Publicatiedatum: 10-09-2019
Soort bekendmaking: Milieubeheer

Op de aangegeven data is de vergunning verleend.

Munnekeburen

05-9      Gracht 19, 8485 KN, milieu vergunning