HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Verleende vergunning: nieuwbouw loods

Verleende vergunning: nieuwbouw loods

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8475EK
Publicatiedatum: 07-07-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de vergunning verleend.

Nijeholtpade

01-7      Vriesburgerweg 29, 8475 EK, nieuwbouw loods