HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Verleende vergunning: nieuwbouw woning

Verleende vergunning: nieuwbouw woning

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8485JM
Publicatiedatum: 12-05-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de vergunning verleend.

Munnekeburen

30-4     Voetpad 60, 8485 JM, nieuwbouw woning