HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Verleende vergunning: ontheffing carbidschieten

Verleende vergunning: ontheffing carbidschieten

Dit item is verlopen op 24-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8391KB
Publicatiedatum: 19-11-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de vergunning verleend.

Noordwolde

12-11    Elsweg 18, 8391 KB, ontheffing carbidschieten op 31 december 2019