HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Verleende vergunning: ontheffing carbidschieten

Verleende vergunning: ontheffing carbidschieten

Dit item is verlopen op 24-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8482KS
Publicatiedatum: 19-11-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de vergunning verleend.

Spanga

12-11    Lindedijk 18, 8482 KS, ontheffing carbidschieten op 31 december 2019