HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Verleende vergunning: oprichten bijgebouw

Verleende vergunning: oprichten bijgebouw

Dit item is verlopen op 24-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8474EB
Publicatiedatum: 12-11-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de vergunning verleend.

Oldeholtpade

06-11    Vinkegavaartweg 5, 8474 EB, oprichten bijgebouw