HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Verleende vergunning: plaatsen lichtmasten

Verleende vergunning: plaatsen lichtmasten

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8471HH
Publicatiedatum: 23-06-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de vergunning verleend.

Wolvega

18-6      Kruistraat 3 5, 8471 HH, plaatsen lichtmasten