HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Verleende vergunning: realiseren vrijstaande woning

Verleende vergunning: realiseren vrijstaande woning

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8388MP
Publicatiedatum: 16-06-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de vergunning verleend.

Oosterstreek

09-6      Venepad 3, 8388 MP, realiseren vrijstaande woning