HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Verleende vergunning: realiseren woning in oud schoolgebouw

Verleende vergunning: realiseren woning in oud schoolgebouw

Dit item is verlopen op 24-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8398GM
Publicatiedatum: 12-11-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de vergunning verleend.

Blesdijke

07-11    Markeweg 105, 8398 GM, realiseren woning in oud schoolgebouw