HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Verleende vergunning: renoveren bovenbouw 2 ligboxstallen

Verleende vergunning: renoveren bovenbouw 2 ligboxstallen

Dit item is verlopen op 17-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8487GJ10
Publicatiedatum: 06-08-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de vergunning verleend.

Nijelamer

30-7      Stadburen 10, 8487 GJ, renoveren bovenbouw 2 ligboxstallen