HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Verleende vergunning: renoveren dak

Verleende vergunning: renoveren dak

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8393RD
Publicatiedatum: 12-05-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de vergunning verleend.

Vinkega

29-4     Noordwolderweg 71, 8393 RD, renoveren dak