HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Verleende vergunning: renoveren gevel

Verleende vergunning: renoveren gevel

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8388NA
Publicatiedatum: 02-06-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de vergunning verleend.

Oosterstreek

26-5     Oosterstreek 3, 8388 NA, renoveren gevel