HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Verleende vergunning: renoveren kap loopstal

Verleende vergunning: renoveren kap loopstal

Dit item is verlopen op 01-09-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8479HH
Publicatiedatum: 28-07-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de vergunning verleend.

Oldetrijne

20-07   Kerkhofslaan 22, 8479 HH, renoveren kap loopstal